Sázavský klášter: pěší a cyklistická turistická pouť Mnichovice - Sázava

Volný čas, Pro děti

U příležitosti 880. výročí od založení města Mnichovice sázavskými mnichy vás město Mnichovice a Klub českých turistů Říčany spolu se Sázavským klášterem zvou v sobotu 12. července na turistickou pěší pouť z Mnichovic do Sázavy - lze se přidat i v dalších zastávkách. Každý účastník obdrží pamětní list, razítko a nápoj - a po předběžné časové rezervaci úspěšní poutníci i možnost výstupu na vyhlídkovou neorenesanční věž za symbolické vstupné.


http://www.klaster-sazava.cz/

Pozvánka a zastávky na turistické pouti Mnichovice - Sázava zde

Termíny