Mezinárodní festival World of Art

Hudba
Vystoupí: orchestr lidových nástrojů "Russkaja fantazija", orchestr studentů Pražské konzervatoře, pěveckého studia při RSVK pod vedením operní pěvkyně Tachiry Menaždinovové aj.
Termíny