Rasová Hygiena - špína dějin

Volný čas
Přednáška se zaměřuje na stále aktuální problematiku rasismu a xenofobie ve světě a přibližuje velmi specifické téma rasové hygieny, zejména v období II. světové války.
Termíny