Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

Volný čas
V pátek 27. června 2014 se na Svatém Hostýně uskuteční "Slavnost Nejsvětějšího Srdce Jižíšova" a pouť apoštolátu modlitby. Mše svatá se uskuteční v 10.15 hodin v bazilice Nanebevzetí Panny Marie. Více informací na www.hostyn.cz

Termíny