Hodová diskotéka

Volný čas
pořádá SDH Hovorany v areálu tenisových kurtů, v případě nepříznivého počasí v sále sokolovny.

Termíny