7. Den otevřených sklepů

Volný čas
pořádá Spolek Hovoranských vinařů, o. s. Zajištěn bohatý doprovodný program. Od 20:00 h posezení u cimbálu. Více na www.vinozhovoran.cz.

Termíny