Dětská pouť u Panny Marie

Volný čas
V sobotu 28. června 2014 se na Svatém Hostýně uskuteční DĚTSKÁ POUŤ u Panny Marie na začátku prázdnin. Mše svatá v bazilice Nanebevzetí Panny Marie začne v 9.00 hodin a v 10.15. hodin. Více informací na www.hostyn.cz

Termíny