VARHANNÍ KONCERT NA KRÁSNÉ

Volný čas, Hudba, Turistika

Koncert se pořádá pod záštitou římskokatolické farnosti v Krásné, je benefiční, výtěžek z dobrovolného vstupného bude použit na opravu poutního barokního kostela sv. Josefa v Krásné, který byl postaven v letech 1756 - 60.

Velmi zajímavý je celý příběh vzniku tohoto kostela. Jeho stavbu inicioval a její povolení u samého císaře Josefa II. zařídil a celou stavbu proplatil "lékař Jizerských hor" Jan Josef Antonín Eleazar Kittel. Panovník, když projížděl 15. září 1779 přes Šumburk, dnes Krásnou, tak si do svého cestovního deníku zapsal: "Ze Šumburku lze přehlédnout celou zemi kupředu i dozadu. Žije zde také proslulý doktor, který je velmi starý, ale prý překrásně léčí." Prvním šumburským farářem se stal Kittlův syn Josef. 

V té době hrála v kostele na varhany dcera tamního proslulého učitele Karáska, zvaná "Krásná Babeta", byla po otci hudebně nadaná, vedle varhan ovládala i hru na violu a také komponovala. Skladby tohoto venkovského učitele se s oblibou provozovaly v Praze i ve Vídni. K jeho žákům patřil i semilský rodák František Ladislav Rieger, pozdější právník a význačný politik. 

 

Účinkují

Na koncertě budou na pořadu následující skladby: G.F. Händel- Festchor, J.S. Bach - Preludium a fuga g moll, A. Vivaldi / W.F. Bach - Langsamer Satz aus dem Konzert d moll, J.S. Bach - Preludium a fuga C dur, J.Kř. Kuchař - Fantasia sol minore, A. Michna z Otradovic - Hochzeitslied, B.M. Černohorský - Toccata a další skladby. Na závěr koncertu zazní Postludium od Jana Tomíčka z Loužnice. Autor tuto skladbu dedikoval svoji sestře Janě, ta ji nastudovala a na koncertě zazní ve světové premiéře.

Termíny