Z@visláci

Divadlo
Zabývali jsme se od začátku školního roku vlivem médií – utvářením životního postoje televizí, reklamou, časopisy a internetem, nakonec hlavně FB. Z toho jsme vycházeli při tvorbě představení, které se věnuje jednomu pohledu na toto velice široké téma.
Termíny