Třetí tradiční Krasoduch na hradě Švihov

Volný čas
Divadlem, tancem a písní proti trudomyslnosti! První prázdninovou sobotu se uskuteční na nádvoří a ve špýcharu švihovského hradu pásmo divadel a koncertů doplněných srazem domovarníků piva s ochutnávkami jejich výrobků.
Termíny