Svatodušní svátky - Letnice

Volný čas
Svátky her a zábav králů a královniček. Letniční a svatojánské svátky – o kterých si připomeneme obyčeje spojené se svatodušními svátky - Honění a stínání krále, obchůzku tzv. Královniček, stlaní svatojánské postýlky a pálení svatojánských ohňů. Letnice navazovaly na předkřesťanskou tradici oslav příchodu léta a kromě církevních oslav je provázely tanec, zpěv a bujaré hostiny. Se svatojánskou nocí se pojilo pálení ohňů zřejmě jako pozůstatek předkřesťanské tradice, sběr svatojánských bylin a stlaní svatojánské postýlky s nadílkou sladkostí pro děti. Kulturní program (Mackie Messer Band, Divadlo Krasohled, Jizerka) doplní také řemeslné dílny pro děti a jarmark.
Termíny