Jsem průvodcem

Výstava
„Jsem průvodcem“, tak se jmenuje projekt, který je současně diplomovou prací studentky Pedagogické fakulty v Ústí nad Labem Mgr. Venduly Böhmové. Projektu se zúčastnili žáci ZŠ a MŠ Mimoň, konkrétně třída 4. A s třídní učitelkou Mgr. Bc. Libuší Pittnerovou. Smyslem projektu je poznat zajímavým způsobem více historii i současnost svého bydliště, popřípadě místa, kam chodí děti do školy a vzbudit v žácích zájem o své město, jeho historii a památky.
Termíny