Velká válka aneb Začalo to v Sarajevu…

Výstava
Při příležitosti 100. výročí vypuknutí I. světové války připravuje v rámci celostátního projektu „Velká válka“ Muzeum města Brna výstavu, která připomíná tento první globální konflikt 20. století a jeho dopad na obyvatele Brna. Prostřednictvím originálních dobových předmětů budou mít návštěvníci možnost hlouběji se seznámit s příčinami, vznikem, průběhem a následky války s hlavním zřetelem k městu Brnu a jeho okolí. Výstava představí běžný život v Brně, tehdy jednom z nejvýznamnějších měst rakousko-uherské monarchie.
Termíny