Keltský den

Slavnostní otevření nově vzniklé Stezky rytíře Rubína a komentovaná procházka (10.30), od 13.00 si návštěvníci mohou vyzkoušet život Keltů.
Termíny