Kompjůtr

Výstava
Výstava staré počítačové a výpočetní techniky s interaktivní hernou.








Termíny