Představení publikace - Obrazy krásy a spásy

Volný čas
Gotika v jihozápadních Čechách. Obsáhlou publikaci vydanou ke stejnojmenné výstavě, která se konala v Západočeské galerii v Plzni na přelomu roku a v současné době je reprízována v Národní galerii v Praze, představí ředitel ZČG Mgr. Roman Musil, biskup plzeňský mons. František Radkovský a prorektor pro tvůrčí a ediční činnost Karlovy univerzity v Praze prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., iniciátor výstavy i publikace. Publikace zevrubně zpracovává gotické umění v oblasti jihozápadních Čech ve všech uměleckých druzích a na pozadí historického a kulturního vývoje regionu, v němž díky prestižním objednavatelským aktivitám měst a především šlechty vznikla ta nejkvalitnější díla jagellonské doby v Čechách. Monografii, jejíž redakce se ujali Doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D. z Ústavu pro dějiny umění FF UK v Praze a Mgr. Petr Jindra ze Západočeské galerie v Plzni, sepsal tým odborníků z předních badatelských institucí a vydává ji nakladatelství Arbor Vitae společně se Západočeskou galerií v Plzni v grafické úpravě Jana Dienstbiera a Heleny Šimicové-Dienstbierové.
Termíny