Mistrovská díla

Hudba
Téma komorní opery Master-Pieces (Almost a Lecture) /Mistrovská díla (Téměř přednáška) se zabývá podstatou tvůrčího procesu. Libreto opery je založeno na přednášce Gertrudy Steinové „Co jsou mistrovská díla a proč je jich tak málo“ z roku 1936. Termín „mistrovská díla“, který G. Steinová užívá, lze uplatnit jak na umělecká díla, tak v přeneseném významu, všeobecně, na tvorbu jako takovou. Jedná se o podstatu tvůrčího procesu, ve kterém jde buď o entitu, tedy dílo samotné, nebo o identitu, tedy o identifikace díla s osobou autora, dobou nebo prostředím. Argument G. Steinové (a tedy obsah opery) poukazuje na to, že dílo musí stát na svých nohou, tedy být nezávislé na všem, co by mu mohlo dát identitu. Toto na první pohled jednoduché téma v sobě skrývá hloubku podstaty a smyslu tvůrčího procesu a lze ho přenést do mnoha rovin s otázkou: O co ti jde, když tvoříš (nejen umělecké dílo) – jde ti o identitu sebe sama nebo o entitu, tedy o dílo samotné? Jde ti o sebe nebo o to, co děláš? Pokud ti jde o identitu, mistrovské dílo nikdy nevytvoříš, i když je možné dosáhnout rychlého úspěchu. Protože mistrovské dílo není obrazem tebe nebo tvé doby (identity), je vždy obrazem sebe sama (entity). Totiž existence a význam díla (tedy mistrovského díla) musí být nadčasové. Stojí mimo identitu s kýmkoliv a čímkoliv.
Termíny