Dětský čin roku na Tour de Kids v Praze

Sport, Pro děti

Děti si budou moct zasoutěžit na Tour de Kids a také odevzdat nebo přímo sepsat hrdinský příběh o svém či kamarádově dobrém skutku. Příběhy budou následně zařazeny do projektu Dětský čin roku, a malý hrdina se tak může stát v pořadí již desátým vítězem v historii Dětského činu roku. Projekt Dětský čin roku je charitativní projekt, který oceňuje dobré skutky dětí. Více informací zde: www.detskycinroku.cz 

Termíny