Jan XXIII. / Jan Pavel II. – Dělníci na vinici Páně

Výstava
Výstava má připomenout dvě výrazné osobnosti 20. století na papežském stolci.
Termíny