K lovu, boji, na parádu

Výstava
Malé nahlédnutí do muzejních sbírek militárií a textilu.
Termíny