Věda v ulicích

Volný čas
Hlavním iniciátorem a organizátorem je opět Lidová hvězdárna v Prostějově. Studenti gymnázií předvedou sérii komentovaných pokusů z fyziky a chemie s nezbytnou dávkou studentské recese. A hvězdárna umožní široké veřejnosti mj. bezpečně pozorovat speciálním dalekohledem Slunce.
Termíny