Tak to začalo

Výstava
Výstava fotografií. Tři fotografové, tři různé národnosti, tři pohledy na současné dění na Ukrajině. Karel Cudlín/ČR, Igor Gilbo/Ukr., Björn Steinz/SRN.
Termíny