Ustrňte se nad osudem válečných vdov a sirotků

Výstava
Komorní výstava představí jinou stranu války, tj. svět zázemí, z něhož se vojáci rekrutovali a útrapy každodenního života těch, kteří na ně čekali. Vystaveny budou nikoliv špičkové slohotvorné exponáty, ale naopak všední předměty a upomínky, jejichž předností je vazba na konkrétní osoby. Stejně adresná bude např. rekonstrukce votivních nápisů na zdi kostela sv. Antoníčka v Blatničce s prosbami o navrácení partnerů z fronty, doklady o válečné svatbě apod. Exponáty tak prezentují příběhy jednotlivců a mají neobyčejně silný emoční náboj. Pozoruhodná bude rovněž dobová estetika, tj. estetizace fenoménu války na pohlednicích a příležitostných tiscích. Projekt je rozdělen do tří pasáží mapujících vyhlášení války („Když jsem mašíroval…“), odvod na frontu, následně obavy o válčící vojíny a průvodní jevy v zázemí postiženém bídou („Milý manželi…“), v závěru pak tragický dopad válečných událostí do života v podobě fenoménu válečných vdov a sirotků („Ustrňte se nad osudem válečných vod a sirotků…“).
Termíny