Sepulkrální památky na střední Moravě

Volný čas
Z cyklu přednášek Renaty Skřebské, historičky umění GVUO, Reflexe každodennosti v umění.
Termíny