Komentovaná prohlídka výstavy Cesta napříč časem a krajinou

Volný čas
Prohlídku bude provázet výklad vedoucí archeologického průzkumu této lokality PhDr. Radky Šumberové, Ph. D.
Termíny