Vox and the city aneb takový letní koncert

Hudba

Pěvecký sbor VUT v Brně VOX IUVENALIS si vás dovoluje co nejsrdečněji pozvat na hudební oslavu začátku prázdninové sezóny.

Můžete si poslechnout pestrou koláž skladeb Karla Husy, Klementa Slavického, Jana Kapra, Miloslava Ištvána a dalších (nejen) českých skladatelů. Krátké skladbičky budou přecházet jedna v druhou, někdy sourodě a někdy naopak v opozici, u některých je nepopiratelná inspirace moravskými lidovými písničkami, jiné svůj námět našly v Antice.

Přijďte s námi oslavit začátek léta. Čeká na vás letní zahrádka, vlahý podvečer a především úžasná hudba.

Účinkují

Pěvecký sbor VUT v Brně VOX IUVENALIS

Termíny