Václav Litvan (CZ): Stojící, ležící

Výstava

7. 7. - 31. 7. 2014 19:00

Vernisáž: 3.7., 19.00

Dílo Václava Litvana se na první pohled jeví jako čistě sochařské, respektující hmotu materiálu i tradiční um. Stejně podstatná je pro jeho sochy hravost a nadsázka, pnutí mezi materiální i přenesenou tíží jejich formy a lehkostí nebo jemností otázek, které Litvanovy často monumentální realizace vyvolávají. Instalace vzniklá pro Galerii Kostka je inspirována zkoumáním performativního potenciálu sochy a možností pohybu přirozeně statického objektu.

Kurátorka: Karina Pfeiffer Kottová

Mediální Partner: GoOut (www.goout.cz)

//

7. 7. - 31. 7. 2014 19:00

Opening: 3.7., 19.00

Initially the work of Václav Litvan appears as purely sculptural, respecting the matter as well as traditional skills. However, another key element is its playfulness and hyperbole, creating a tension between both the material and metaphorical weight of their form and the lightness and fine nature of the questions these generous realizations evoke. The installation made for Kostka Galley is inspired by the performative potential of sculpture and the possibilities of motion in a naturally static object.

Curator: Karina Pfeiffer Kottová

Media partner: GoOut

Termíny