55. Výtvarné Hlinecko - MAXMILIAN HAUSHOFER A JEHO ŽÁCI

Výstava

Projekt Výtvarného Hlinecka připravený ve spolupráci s Národní galerií v Praze představí návštěvníkům reprezentativní soubor obrazů německého malíře, který je pro nás významný především jako profesor pražské AVU, Maxe Haushofera a jeho žáků ? tzv. Haushoferovy krajinářské školy.

Výstava se koná za podpory Pardubického kraje pod záštitou hetmana Pardubického kraje Martina Netolického a starostky města Hlinska Magdy Křivanové.
Koncepci výstavy jako každoročně připravila Šárka Leubnerová, ředitelka Sbírky umění 19. století Národní galerie v Praze, která je zároveň i autorkou katalogu.


Max Haushofer pocházel z rodiny učitele na dvoře bavorského krále Maxmiliana I., který mu byl kmotrem. Vystudoval práva, ale pak převážil jeho zájem o malířství. Roku 1830 se krátce učil malovat u J.A. Sedlmayera, v roce 1832 u krajináře F. Heinzmanna, především však soustavně kreslil a maloval podle přírody. Zachycoval s oblibou romantické motivy z břehů milovaného Chiemského jezera, kam později jezdil i se svými pražskými žáky. S oblibou tvořil alpské i šumavské mlhou zahalené krajiny, které jsou dobře kresleny, skvělé v osvětlení i koloritu, s mistrně provedenými oblaky. V popředí obrazu bývá znázorněn potok s balvany, což jsou typické znaky tvoření Haushofera a jeho žáků.

V roce 1841 se jeho švagr Christian Ruben stal ředitelem pražské Akademie (pozdější ředitel Akademie ve Vídni). O rok později Haushofer v Praze vystavoval a v období let 1845 - 1866 zde, po celých jedenadvacet let, působil jako profesor krajinářské školy Akademie. Za Haushofera se skončilo s umělým komponováním krajiny, uplatnil se již výsek skutečné krajiny, viděné v přirozených světelných podmínkách, nicméně náladové romantické zabarvení krajiny zůstalo. Haushofer se svými početnými žáky podnikal studijní cesty, kde se svým učitelem poznávali mnohotvárnost krajiny.

K jeho významným žákům, patří velikáni českého výtvarného umění, Bedřich Havránek, Alois Bubák, Adolf Kosárek, Julius Mařák, Hugo Ullik, Wilhelm Riedel, Alois Kirnig, Adolf Chwala, Leopold Stephan, Antonín Waldhauser ? Lesodomský, Jan Václav Kautský.

Krajinářský ateliér pražské Akademie byl obnoven až v letech 1887?99 jedním z Haushoferových žáků Juliem Mařákem. Mařákova krajinářská škola dovedla vývoj české krajinomalby 19. století na svůj vrchol.
Výběr děl Haushoferových žáků ? velikánů českého výtvarného umění ? bude pro letošní výstavu Výtvarného Hlinecka tématicky zaměřen na tvorbu z dob studií na AVU.

Návštěvníkům budou představena vrcholná díla ze sbírek NG v Praze, OG v Liberci, MG v Brně, která doplní nově objevená díla ze soukromých sbírek.

Další dokumenty k akci

  
Termíny