Výstava Josef Matička – Dar Litomyšli

Volný čas, Pro děti

Výstava Josef Matička – Dar Litomyšli představí nový pohled na tohoto autora nejen jako malíře, ale i jako vytříbeného sběratele a velkorysého mecenáše. Vedle více než stovky jeho prací budou představena i špičková vrcholná díla Emila Filly, Jana Zrzavého či Josefa Čapka, která Matička odkázal své milované Litomyšli. Výstava Městské galerie Litomyšl je k vidění v obrazárně v 2. patře Státního zámku Litomyšl od 15. 6. do 28. 9. 2014.


http://www.zamek-litomysl.cz/

Mimořádná bezpečnostní opatření provázejí vystavení kolekce obrazů Josefa Matičky a sbírky uměleckých skvostů, které daroval městu Litomyšl, protože zapůjčená díla pocházejí od více jak 30 zapůjčitelů z celé České republiky a spojila 20 českých odborných institucí. (Mimo jiné Ústav dějin umění Akademie věd ČR, Národní galerii v Praze, Památník národního písemnictví, Židovské muzeum v Praze, Archiv hlavního města Prahy, Muzeum i Galerii hlavního města Prahy, Oblastní galerii v Liberci, Archiv ČVUT, Akademie výtvarných umění v Praze a mnoho dalších odborníků.)

Tvorba Josefa Matičky není tak jednostranná, jak byla roky představována. Nově objevená díla představí neznámé polohy jeho tvorby – v tematické rovině se Josef Matička věnoval malbě zátiší, krajinným motivům i figurálním námětům a některá díla odráží „memoáry“, skrze které vzpomíná na svoje dětství i události dávno minulé. Vystavena budou i nově objevená díla z počátku jeho tvorby, kdy byl ovlivněn moderními uměleckými směry – kubismem, expresionismem. Výstava zahrnuje také obrazy s pražskou tematikou se sbírek Galerie hlavního města Prahy, nebo díla reflektující pohnuté události a okamžiky 2. světové války, například ze sbírek Židovského muzea nebo Památníku Terezín. Životní pouť Josefa Matičky dokládají v historickém kontextu dobové fotografie.

Josef Matička však nebyl pouze malířem, ale můžeme jej považovat za jednoho z největších mecenášů. Jeho dar městu v podobě jeho vlastních obrazů a obrazů jeho sbírky dosahují u mnoha obrazů srovnatelnou kvalitu, kterou vidíme ve stálé expozici Národní galerie v Praze. I tato díla jsou součástí výstavy Josef matička – Dar Litomyšli.

Údaje o výstavě:

Pořadatel: Městská galerie Litomyšl – Městská obrazárna

Adresa: Státní zámek Litomyšl - 2. patro

Otevírací doba: 10.00-12.00/13.00-17.00 (denně mimo pondělí)

Vstupné: základní 40 Kč, snížené 20 Kč (děti, studenti, důchodci)

Telefon: 461 614 765

E-mail: galerie@litomysl.cz

 

Josef Matička (1893-1976) se narodil v Praze, celý život se toužil stát malířem, ale marně se pokoušel o přijetí na Akademii výtvarných umění v Praze. Zklamání z neúspěšně vykonané zkoušky bylo tak silné, že v roce 1913 zničil skoro všechny své dosavadní výtvarné práce a věnoval se studiu pozemního stavitelství a architektury. Během první světové války však těžce onemocněl, což mu znemožnilo věnovat se práci architekta. Vrátil se tak ke své celoživotní lásce – k malování. V roce 1919 se v Praze seznámil s Annou Theinovou, studentkou filozofie a svou pozdější manželkou. Anna pocházela z litomyšlské židovské rodiny a do Litomyšle přivedla také Josefa, který si ji na první pohled zamiloval. Litomyšl se také stala jejich útočištěm před nacistickým útlakem během 2. světové války. Josef Matička ztvárňoval Litomyšl a její okolí ve svých obrazech, soustřeďoval se na vyjádření svých citů k tomuto kraji. Litomyšl  se tak  vedle Prahy stala  jeho celoživotní inspirací. Na konci života odkázal Matička podstatnou část své tvorby i své soukromé sbírky, čítající špičková díla českého kubismu a malířů Osmy, městu Litomyšl.

Termíny