Klavír o šesté

Hudba
Absolventský koncert sester Josefíny Jankové (ZUŠ Žerotín) a Anežky Melzrové (ZUŠ Veveří Brno). Hosté: Alžběta Klepáková – flétna, Karolína Slachová – flétna, Ema Trávníčková – klavír.
Termíny