Oficiální rozloučení s festivalem - Matouš Ruml (patron AF) a GT Hlinsko

Volný čas
Oficiálního zakončení Artsy Fartsy se zúčastní i patron celého festivalu – Matouš Ruml.
Termíny