Ostrava a fotografie

Výstava
Vernisáž historických fotografií Ostravy. Ostrava a její obyvatelé v letech 1860–1918. Je-li na fotografii něco specifického, něco, co ji viditelně vymezuje mezi ostatním vizuálním uměním, je to určitě kategorie času. Ten je právě tou neuchopitelnou hodnotou, která nás nutí zamýšlet se nad životem těch druhých, ale také nad námi samotnými. Od šedesátých let devatenáctého století plní fotografická alba podobenky dalších a dalších obyvatel Ostravy. Svatby, pohřby, biřmování, bar i bat micva, fotografie, které mnohdy zůstaly jediným připomenutím událostí, jež neměly být zapomenuty. Fotografická galerie Fiducia vystaví nejen originály historických fotografií Mariánských Hor a Michálkovic, ale také podobizny lidí, kteří svůj život spojili s Ostravou. Kurátorem výstavy je Jiří Hrdina (1963), historik ostravské fotografie, doktorand FAMU a učitel fotografie.
Termíny