Přednáška o komunitních centrech

Volný čas
Smyslem komunitních center je poskytovat prostor - fyzický i pomyslný - různým skupinám lidí společně trávit čas, učit se a hlavně se vzájemně setkávat a poznávat. Jedině tak je možné žít trvale v toleranci a respektu k odlišnosti.
Termíny