Martin Machovec - Vyprávění o Izraeli

Hudba
Martin Machovec navštívil na počátku letošního roku Izrael, kde strávil tři týdny a navštívil Jeruzalém, Tel Aviv, Masadu, Ein Gedi, Haifu, Akko, Nazaret, Caesareu, Tiberias, okolí Genezaretského jezera v Galilei včetně hory Tabor a města Sefadu. Na území Palestinské autonomie (tzv. West Bank) též Betlém, Jericho, Hebron, Ramallah, Nabulus a Janin. Z cca 7000 fotografií bude prezentován výbor doprovozený autorovým vyprávěním o Izraeli. Pořad navazuje na prezentaci fotografií z Machovcovy cesty po Indii v r. 2011 a do Arménie a Gruzie v r. 2012.
Termíny