Bartolomějská pouť s jarmakem

Volný čas
Tradiční Bartolomějský jarmak spojený s poutní mší a bohatým doprovodným programem.

Termíny