Od jara do zimy - Slavnosti a rituály východní Moravy

Volný čas
Od jara do zimy. Slavnosti a rituály východní Moravy. Výstava fotografií Pavla Popelky. Návštěvníci muzea ve Veselí nad Moravou mohou od 22. června navštívit atraktivní výstavu nazvanou Od jara do zimy. Slavnosti a rituály východní Moravy. Jedná se o soubor fotografií PhDr. Pavla Popelky, CSc., etnografa a ředitele Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě, k jehož profesi a zálibám patří i filmová a fotografická dokumentace současného života. Uvedený cyklus fotografií prezentuje obyčeje a slavnosti, jak se odehrávají v průběhu roku na východní Moravě, která je dodnes živou folklorní oblastí. S počátkem roku je spojen masopust, období od Tří králů do Popeleční středy, které je od nepaměti časem svateb, zabijaček a bujarých zábav. Velikonoce jsou nejdelšími a nejvíce strukturovanými svátky výročního cyklu. Jejich slavnostní ráz vyplýval především z jejich situování v probouzejícím se jarním období. K nejdůležitějším a dnes nejznámějším svatodušním svátků, lidově zvaným letnice, patří jízda králů. Její dnešní podoba, vycházející z legendy o útěku krále pro prohrané bitvě v přestrojení za ženu, může být též odrazem zapomenutých agrárních kultů spjatých se zajišťováním úrody či starých iniciačních obřadů, jimiž byli chlapci přijímáni mezi muže. K nejrozšířenějším a nejokázalejším obyčejům na Moravě řadíme hody, které jsou situovány převážně do podzimního období a staly se oslavou polních prací a dobře sklizené úrody. Hody byly a doposud jsou po celé východní Moravě velkou událostí v životě vesnice a velkou krojovou podívanou. Z období adventu a Vánoc autor považuje za nejpozoruhodnější zvyky východní Moravy mikulášské a tříkrálové obchůzky. Vernisáž výstavy proběhne v neděli 22. 6. 2014 v 15:00 hod.

Termíny