Litoměřická letní filharmonie

Hudba
Žáci ZUŠ Litoměřice a Míšeň a profesionální hudebníci z ČR a SRN ve společné filharmonii a sboru.
Termíny