Symfonické tance českých klasiků

Hudba
Bedřich Smetana: Tance - výběr, Klement Slavický: Moravské taneční fantazie, Leoš Janáček: Lašské tance, Antonín Dvořák: Slovanské tance - výběr. Vystoupí: Janáčkova filharmonie Ostrava, dirigent: Libor Pešek.
Termíny