Muzejní noc a Svatojánská divadelní pouť

Volný čas
Muzejní noc a divadelní pouť jsou letos programově sladěny s velkoryse pojatým slavnostním otevřením lávky přes Labe. Na nádvoří muzea mohou návštěvníci očekávat pestrý a rozsáhlý divadelní program Divadelní scény ZUŠ a Divadelního souboru J. K. Tyl. Dětský blok je rozdělen na dopolední (10.00 až 12.00) a odpolední (13.30 až 16.00) část. Na ně navazuje večerní blok pro větší a dospělé (17.00 až 22.00). Plán divadelních představení zahrnuje hry Šípková Růženka, Budulínek, Princezna solimánská dopoledne, odpoledne pak hry Princezna s ozvěnou, Hádanková pohádka, O chudém královstvíčku a večer hry Sněhová královna, Příběh český, Sluha dvou pánů, Milá návštěva, Davidova prostopášnost, Moudrost krále Šalamouna. Proběhnou komentované prohlídky kostela Nanebevzetí Panny Marie a Husova sboru v Husově ulici č. p. 1060, kde bude k vidění výstavka k výročí narození Karla staršího ze Žerotína, Janu Blahoslavovi a k Bibli kralické a ke slyšení krátké hudební vystoupení s dobovou hudbou. V Síni Jana Zacha Městského muzea budou promítány prezentace k výročí vypuknutí první světové války a narození Eduarda Petišky.
Termíny