Z melodie do melodie aneb Od Bacha po Vlacha

Hudba
Účinkuje Příbramský městský orchestr se sólisty, hostem je Václav Faltus.
Termíny