Zámecký den s koňmi

Prohlídka knížecích stájí, ukázka drezury a parkuru koní, rytířský turnaj pro děti, hraná pohádka "O lakotném králi", taneční vystoupení dětí z DDM Žatec.
Termíny