Mým národům!

Výstava
První světová válka 1914-1918 na frontách i v zázemí. Výstava je připravena k 100. výročí vypuknutí do té doby největšího válečného konfliktu, nazývaného také jako Velká válka, který si vyžádal životy desítek milionů lidí. Dobové dokumenty a předměty, např. fotografie, plakáty, periodika, vzpomínky pamětníků, ukázky vojenské výzbroje a výstroje se budou snažit přiblížit návštěvníkům nejen život vojáků v zákopech, ale i nelehký úděl jejich rodin v zázemí.
Termíny