Jazzový klavír

Hudba
V podání Davida Žaluda zazní výběr světových melodií.
Termíny