Písničky pro hlavy sádrový

Hudba
Velké Děkuji Karlu Krylovi, nesmrtelnému písničkáři a básníkovi v podání Adama Ruta, Matěje Křístka a dětí z Dismanova rozhlasového dětského souboru.
Termíny