Jazz Q Martina Kratochvíla

Hudba

JAZZROCK

http://www.martinkratochvil.com

Jazz Q založili Martin Kratochvíl a Jiří Stivín, ovlivněni free jazzem a jinými exkluzivními jazzovými proudy. Různorodost prezentovaných skladeb však zároveň byla ukazatelem vnitřních rozporů ve skupině; po Stivínově odchodu v ní ideově i skladatelsky začal dominovat Martin Kratochvíl. Jazz Q si pak přes řadu personálních změn udržel zcela jasnou a vyrovnanou tvůrčí kontinuitu. S příchodem britské zpěvačky Joan Dugganové a výměnou sólových kytaristů se zvuk posunul směrem k meditativnímu art rocku. V letech 1974 - 1975 tvořily podstatnou část repertoáru přejaté rockové a soulové skladby. Od alba Elegie (1976) je Jazz Q opět instrumentální skupinou hrající výhradně kompozice M. Kratochvíla, komplexně spojující zdánlivě vzdálené hudební jazyky.

Zjednodušeně řečeno, Kratochvíl se inspiroval Leošem Janáčkem stejně jako Milesem Davisem, vedle křehkých hloubavých melodií se neztrácí ani rocková dravost.  Zawinulovské rejstříky Kratochvílových syntezátorů sice postupem času mohou působit trochu fádně, to ale vynahrazují kompoziční kvality a přínos ostatních hudebníků, vždy velmi schopných instrumentalistů.

 

 

JAZZ Q MARTINA KRATOCHVILA

CZECH LEGENDARY JAZZ ROCK GROUP OF SEVENTIES

http://www.martinkratochvil.com

Jazz Q was established by Martin Kratochvíl and Jiří Stivín, influenced by free jazz and other exclusive jazz styles. The diversity of the presented songs, were at the same time an indicator of internal problems within the group. After Stivín left the band, Martin Kratochvíl started to dominate with his ideas and as a composer. Jazz Q, through a series of personnel changes remained a completely clear and balanced creative continuity. The advent of the British singer Joan Duggan and the replacement of solo guitarists, the music shifted towards the meditative art rock. Between the years 1974 – 1975 a substantial part of the repertoire was made covered rock and soul songs. Since the album Elegie (1976), Jazz Q is an instrumental group again, playing M. Kratochvíl’s compositions and comprehensively connecting seemingly distant music languages.

Simply put, Kratochvíl was inspired by Leoš Janáček and Miles Davis; Ferocious rock doesn’t get lost beside fragile deep melodies. Kratochvíl’s synthesizers may seem a bit monotonous over time, but compositional quality and the contributions of other musicians surely compensates that.

Účinkují

Martin Kratochvíl - klávesy
Zdeněk Fišer - el.kytara
Přemysl Faukner - baskytara
Jaromír Helešic - bicí
Oskar Petr - zpěv

 

Martin Kratochvíl - keyboards
Zdeněk Fišer - el.guitar
Přemysl Faukner - bassguitar
Jaromír Helešic - drums
Oskar Petr - vocal

Termíny