Tachovsko: krajina v paměti/paměť v krajině

Výstava
Cílem výstavy, již vytvořili na ZČU v Plzni, je představit návštěvníkovi témata spojená s proměnami krajiny na Tachovsku, zejména pak v obci Lesná a přilehlém okolí coby modelovém příkladu. Expozice seznámí s vývojem oblasti od dávné minulosti do 20. stol. a také s proměnou krajiny zachycenou kolektivní pamětí jejích obyvatel. v rámci vnitřní i vnější expozice jsou prezentovány mj. lesní hospodářství, odsun Němců, zánik ouštěných obcí, železná opona, ale také turismus či tramping (vnější expozice v zahradě, viz. též Trampské muzeum).
Termíny