Mistři instrumentální hudby

Hudba
IV. koncert z cyklu Pocta české hudbě pořádaných Katedrou hudební kultury FPE ZČU k Roku české hudby. Program: J. A. Benda, L. Janáček, J. Suk, P. Eben. Účinkují: Komorní orchestr KHK a jeho sólisté, dirigent Vít Aschenbrenner.
Termíny