Evropská kamenina ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze

Výstava
Termíny