Od A do B do C

Výstava
Kreslení odjakživa hrálo velmi důležitou roli při výzkumné činnosti a při vyvíjení nových vzdělávacích modelů, počínaje studiemi přírody a akademickými příručkami, přes koncept dítěte jako umělce až po množství významů připisovaných linii v době Bauhausu. Projekt From A to B to C (Od A do B do C) si vypůjčil strukturu textu Když se forma stane postojem - a dále (When Form Has Become Attitude - And Beyond), jehož autorem je profesor Thierry de Duve. Výstava, pracující s principem ABC jako s katalyzátorem generujícím kartografické panoráma práce s linkou, se pokouší ilustrovat tři vzdělávací paradigmata - A jako Akademie, B jako Bauhaus a C jako Contemporary (Současno) - jejich postavením do prostorového dialogu.
Termíny