Off-White Paper. O Bienále Brno a o vzdělávání

Výstava
Vzdělávání znamená individuální rozvíjení dovedností, znalostí a porozumění, ale i celospolečenskou aktivizaci a přeskupování zdrojů i lidí. Projekt Off-White Paper, pojatý jako "vizuální čítanka" 26. mezinárodního bienále grafického designu, se zaměřuje právě na tento aspekt.
Termíny